株式会社 株式会社KIDA

WORK
Ngành nghề kinh doanh

Hỗ trợ sản xuất
Là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất

KIDA đã cung cấp công cụ máy móc cho các nhà sản xuất ưu tú được 86 năm kể từ năm 1931.
Trong những năm gần đây, công nghệ ngày càng phát triển, nhằm phát huy tính năng của các loại máy móc thiết bị mới, chúng tôi tư vấn kinh doanh và thiết lập cơ sở hạ tầng phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất.

Là một doanh nghiệp có thể nắm bắt được chu kỳ phát triển kinh doanh, chúng tôi không chỉ giao máy móc thiết bị, mà còn hỗ trợ ngành sản xuất, giúp mở rộng hoạt kinh doanh, cải thiện và thúc đẩy hoạt động sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Nâng cao năng suất của các nhà máy
Mở rộng phát triển kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sản xuất

Từ việc đánh giá xu hướng phát triển của ngành sản xuất trong những năm gần đây, chúng tôi đưa ra đề xuất mở rộng sản xuất ở các chuỗi cung ứng, như là từ việc cung cấp máy móc cần thiết cho quá trình sản xuất đến các đề xuất xây dựng lắp đặt thiết bị nhà máy nhằm nâng cao năng suất, cải thiện dây chuyền sản xuất hướng tới tự động hóa sản xuất.

原材料・機械工具の卸事業

Chúng tôi đưa ra máy móc công cụ phù hợp với nhu cầu khác nhau và cung cấp nguyên liệu cho sản xuất. Chúng tôi đưa ra những dòng sản phẩm giúp mở rộng và nâng cao năng suất sản xuất.

機械・インフラソリューション事業

Hỗ trợ việc vận hành nhà máy như lắp đặt thiết bị máy móc kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm được sản xuất ra, tự động hóa sản xuất bằng hệ thống robot được sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất.

サプライチェーンコンサルティング事業

Đưa ra những đề xuất tư vấn phù hợp với nhu cầu của nhà máy từ quy mô sản xuất lớn, đến xây dựng lắp đắt máy móc quy mô nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực.

Máy móc công cụ nâng cao chất lượng sản xuất.ề xuất cải tiến kinh doanh chất lượng cao.

Với vai trò là nhà cung ứng cho tương lai, chúng tôi triển khai các giải pháp phát triển máy móc công nghệ sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp khách hàng, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất,

Tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nguyên liệu đặc biệt và máy móc thiết bị.

Phát triển cơ sở hạ tầng, lắp đặt máy móc thiết bị có thể giúp công nhân tiến hành công việc thuận lợi hơn.

Tiến hành sản xuất và đưa ra những đề xuất về công cụ, máy móc thiết bị kiểm tra ở khâu quản lý chất lượng sản phẩm được sản xuất ra.

Tiến hành xây dựng các hoạt động như tự động hóa sản xuất, mở rộng dây chuyền sản xuất.

Đề xuất xây dựng mô hình phân phối giúp tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa và giảm chi phí.