株式会社 株式会社KIDA

SOLUTION
Giai pháp

Đưa ra các giải pháp sản xuất thời kỳ mới, với tư cách là chuổi cung ứng các đề xuất sản xuất kinh doanh từ máy móc công cụ.

KIDA không chỉ giao máy móc công cụ cho doanh nghiệp khách hàng, mà còn đưa ra những đề xuất giải quyết vấn đề trong quá trình chế biến nguyên liệu tại các nhà máy sản xuất, quản lý sản xuất, lưu thông hàng hóa, buôn bán, nhằm tạo thuận lợi trong việc phát triển sản xuất, cải thiện điều hành sản xuất, nâng cao cơ sở hạ tầng.

Đề xuất từ việc cung cấp máy móc dụng cụ cần thiết tại nơi làm việc, đến cung cấp theo đơn đặt hàng máy móc công cụ cần thiết trong quá trình mở rộng phát triển sản xuất. Chúng tôi tiến hành thăm dò khảo sát các nhà máy sản xuất, và cung cấp máy móc công cụ có khả năng làm việc với hiệu suất tốt hơn. Từ việc khảo sát đánh giá tình hình vận hành của các nhà máy hiện nay, chúng tôi đưa ra đề xuất cung cấp máy móc dụng cụ. 

Đề xuất lắp đặt máy móc thiết bị giúp cải thiện quá trình sản xuất, hướng tới chuỗi dây chuyền sản xuất. Giới thiệu máy kiểm tra nhằm quản lý chất lượng sản phẩm, và tự động hóa bằng hệ thống robot nhằm thúc đẩy mở rộng dây chuyền sản xuất, giúp hoạt động của ngành sản xuất thuận lợi hơn.

Đề xuất phát triển sản xuất và tiến hành giới thiệu về tự động hóa bằng hệ thống robot trong quá trình điều hành sản xuất.

Đưa ra đề xuất về thiết bị cơ sở hạ tầng trong quá trình kiểm tra nhằm duy trì chất lượng sản phẩm. Tìm hiểu lắng nghe về quy trình kiểm tra sản phẩm, và tư vấn hỗ trợ về quản lý chất lượng sản phẩm.

Cung cấp một cách linh hoạt phụ kiện lắp ráp ở các dây chuyền sản xuất, và tư vấn hỗ trợ từ việc lắp đặt đến vận hành thử trong hoạt động sản xuất.Tư vấn hỗ trợ giúp thiết kế, xây dựng, lắp đặt và thi công các nhà máy, hỗ trợ tiến hành hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. Đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng như thiết kế xây dựng nơi làm việc, nhà máy từ bể chứa LPG.

Tiến hành đề xuất, cố vấn theo đúng nhu cầu của nhà máy từ việc xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng lắp đặt thiết bị máy móc sản xuất từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ.

Để có các đề xuất về một môi trường sản xuất an toàn, chúng tôi tiến hành kiểm tra khảo sát cơ sở hạ tầng đến môi trường hoạt động trong các nhà máy, nhằm đưa ra tư vấn hỗ trợ xây dựng môi trường sản xuất phù hợp.

Chúng tôi đưa ra đề xuất về tòa nhà làm việc, nhà máy sản xuất giúp cải thiện môi trường làm việc, mở rộng dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, và tiến hành thi công.